Edunvalvonta

Euregio Karelia on toiminut vuodesta 2000 saakka Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan poliittisena yhteistyöfoorumina tehden yhteistyöalueen edunvalvontaa Suomen ja Venäjän valtioiden sekä Euroopan komission suuntaan. Jäsenalueiden yhteisen edunvalvonnan avulla on saavutettu mm.

  • Kuusamo-Suoperän rajanylityspaikan avautuminen kansainväliselle liikenteelle vuonna 2006.
  • Euroopan unionin rahoitus usealle isolle Tacis-hankkeelle Karjalan tasavaltaan. Hankkeet ovat liittyneet  mm. tietoyhteiskuntaan, matkailuun ja Sortavalan vesihuoltoon.
  • Interreg ja Tacis ohjelmien parempi koordinaatio. Euregio Karelian tekemä edunvalvonta vaikutti osaltaan Naapuruusohjelmien syntymiseen ja mahdollisuuteen toteuttaa nykyisiä ENPI -ohjelmia.

Kerro meille ehdotuksesi asioista, joita Euregio Karelian tulisi jatkossa pyrkiä edistämään!