Kainuu

Kainuussa asuu lähes Belgian kokoisella alueella noin 83 000 asukasta. Kainuu sijaitsee keskellä Manner-Suomea Oulujärven ympärillä. Maisemaa hallitsevat vaarat, metsät, vesistöt, suot, puhdas avara luonto petoineen. Talven lumipeite on Suomen vahvimpia. Vientituotteita ovat mittalaitteet, ajoneuvotietokoneet, junavaunut, elektroniikka, talkki, kivituotteet, luonto ja luonnontuotteet. Haasteita ovat työttömyys, väestön väheneminen, tiedossa oleva väestörakenteen muutos ja maakunnan talouden kehitys.

www.kainuu.fi

Karjalan tasavalta

Karjalan tasavalta sijaitsee Venäjän luoteisosassa Suomen rajanaapurina ja on osa Venäjän federation luoteista federaalista piirikuntaa. Karjalan tasavallan pinta-ala on 180 500 km² (1,06 prosenttia koko Venäjän pinta-alasta ). Alueen 687 500 henkilön väestöstä 76,4 prosenttia asuu kaupunkialueilla. Karjalan tasavalta on kallioiden, suurten irtokivien ja kymmenien tuhansien järvien seutua. Vesistöt käsittävät pinta-alasta noin 25 prosenttia, metsien peitossa on yli 49 prosenttia tasavallan alueesta. Karjalan tasavallan talous perustuu paikallisten raaka-aineiden (metsien ja kaivannaisten) jalostamiseen, seudun matkailupotentiaalin ja maantieteellisen sijainnin (mm. valtakunnan rajan kupeessa olemisen) hyödyntämiseen.

Karjalan tasavallan nettisivut

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjala on Euroopan unionin itäisin manneralue. Maakunnassa asuu noin 170 000 asukasta ja sen 21 584 km² kokonaispinta-alasta 70 prosenttia on metsiä ja 17 prosenttia järviä. Pohjois-Karjalaa kutsutaan Euroopan metsäalueeksi sen kattavien metsävarojen, metsäteollisuuden sekä metsäntutkimuksen ja metsäteknologian huippuosaamiskeskittymän vuoksi. Muun muassa Euroopan metsäinstituutti sijaitsee Joensuussa. Pohjois-Karjalan teollisuuden muita vahvuuksia ovat muovi-, metalli- ja kaivannaisala. Pohjois-Karjala on myös tunnettu koulutusmaakunta. 10 prosenttia alueen väestöstä on tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Maakunnan haasteita ovat harva asutus ja pitkät välimatkat.

www.pohjois-karjala.fi

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan maakunta ulottuu Suomen poikki Pohjanlahdelta Venäjän rajalle ja on pinta-alaltaan 37 000 km². Maakunta on ilmeiltään monimuotoinen maiseman vaihdellessa lännen pohjalaisista lakeuksista idän jylhiin vaaroihin ja tuntureihin. Pohjois-Pohjanmaa on kasvava ja kehittyvä alue, jonka 380 000 henkilön väestöstä (7.2 prosenttia suomalaisesta väestöstä) noin 80 prosenttia asuu taajamissa. Väestö on hyvin koulutettua ja keski-iältään Suomen maakuntien nuorinta. Maakunnan arvostetuinta osaamista ovat hi-tech, teräs- ja paperiteollisuus, biotekniikka sekä ensiluokkainen koulutus.

www.pohjois-pohjanmaa.fi