Euregio Karelia sihteeristö

Euregio Karelia hallituksella on apunaan sihteeristö, joka valmistelee hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toteuttaa hallituksen sille antamat tehtävät. Sihteeristö koostuu Karjalan tasavallan edustajasta sekä suomalaisten maakuntien liittojen edustajista, yksi kustakin.

Euregio Karelia sihteeristön pääsihteeri on aina samalta jäsenalueelta kuin Euregio Karelia hallituksen puheenjohtaja. Suomen puolelta puheenjohtajana ja pääsihteerinä toimii kunkin maakuntaliiton edustaja vuorollaan, rotaatioperiaatteen mukaisesti.