Euregio Karelia

Euregio Karelia on Karjalan tasavallan ja kolmen Suomen maakunnan (Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan) muodostama yhteistyöalue ja yhteistyöfoorumi. Euregio Karelia perustettiin 24.2.2000 solmitulla sopimuksella, jonka allekirjoittivat Suomen puolelta alueen kolmen maakuntaliiton edustajat ja Venäjän puolelta Karjalan tasavallan ulkomaansuhteiden ministeri.

Käytännössä Euregio Karelia on kansainvälinen yhteisö, jonka toiminnan perustana on sen jäsenalueiden yhteinen tarve parantaa yhteistoiminnan avulla alueidensa väestön elinolosuhteita. Euregio Karelian toimintamuoto on rakennettu aiemmin Euroopassa perustettujen ja jo toimineiden Euroregio –alueiden kokemusten pohjalta. Euregio Karelia oli ensimmäinen Euroopan Unionin ja Venäjän väliselle maarajalle perustettu Euroregio –alue.

Euregio Karelian toiminta on jatkuva prosessi, jossa yhteistyötä tehdään konkreettisella tasolla rajan molemmilla puolin yhteisen päämäärän hyväksi. Euregio Karelia pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon sen molempien jäsenmaiden keskushallinnon sekä Euroopan unionin suuntaan. Tavoitteena on mm. vaikuttaa rajanylittävän yhteistyön asemaan Euroopan unionin ulko- sekä aluepolitiikassa. Samoin tavoitteena on vahvistaa ja edistää rajanylittävään yhteistyöhön kytkeytyvien politiikka- ja rahoitusohjelmien yhteensovittamista ja koordinointia.

10 vuotta toimineen Euregio Karelian toimintaa kehitetään edelleen lisäämällä sen tunnettuutta ja selkeyttämällä sen roolia rajanylittävässä yhteistyössä. Euregio Karelian toimintaa laajennetaan poliittiselta tasolta myös toimijatason yhteistyöksi.