Kostamuksen yritysfoorumi 11.-12.5.2017

Kostamuksessa järjestettiin 11.-12.5.2017 järjestyksessään toinen suomalais-venäläinen yritysten tutustumis- ja kontaktitapahtuma, jossa osallistujat pääsivät kuulemaan yhteishankkeisiin liittyviä puheenvuoroja ja heillä oli mahdollisuus käydä kahdenvälisiä neuvotteluja.

Vuonna 2016 ensimmäisen kerran järjestetty yritysfoorumi kasvoi uuteen kokoluokkaan, kun kulttuurikeskus Druzbaan suuntasi jopa 150 suomalaista ja venäläistä toimijaa. Laaja mielenkiinto tapahtumaa kohtaan kertoo siitä, että kiinnostusta ja motivaatiota yhteistyön tekemiseen löytyy kummaltakin puolelta rajaa

Tilaisuus järjestetään jälleen keväällä 2018. 

Puheenvuorot