Euregio Karelian sihteeristö

Euregio Karelian sihteeristö tekee käytännönläheistä yhteistyötä hallituksen kokousten välillä. Sihteeristö valmistelee hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toteuttaa hallituksen sille antamat tehtävät. Sihteeristö koostuu Karjalan tasavallan edustajasta sekä suomalaisten maakuntien liittojen edustajista, yksi kustakin.

Suomen puolella Euregio Karelian pääsihteeriys ja hallituksen puheenjohtajuus kiertävät jäsenmaakuntien kesken vuoden jaksoissa siten, että molemmat ovat yhtä aikaa samalla alueella. Karjalan tasavallassa on aina suomalaiselle pääsihteerille ja puheenjohtajalle vastinpari.

Vuonna 2017 pääsihteeriys ja puheenjohtajuus olivat Kainuussa, vuonna 2018 ne ovat Pohjois-Pohjanmaalla.