Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjala on Euroopan unionin itäisin manneralue, jossa asuu noin 163 000 asukasta. Alueen kokonaispinta-ala on 21 584 km², josta 70 prosenttia on metsiä ja 17 prosenttia järviä. Maisemaa luonnehtii vesistöjen ja harjujen ketjut sekä erityisesti maakunnan itäosassa suuret suoalueet ja laakeat vaaramaisemat. Maakunnassa on satoja kilometrejä vaellus-, pyöräily- ja vesiretkeilyreittejä, hiihtolatuja sekä moottorikelkkauria. Luonnossa liikkumiseen on tarjolla runsaasti palveluja omatoimisesta retkeilystä täyden palvelun matka- ja lomanviettopaketteihin. Kolilta avautuva kansallismaisema on maankuulu nähtävyys. Maakunnan muista kansallispuistoista Patvinsuo esittelee maakunnan suoluontoa ja Petkeljärvi harjumaisemaa.

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän toimialarakenne on monipuolinen. Alueen vientitoiminnan veturi on teknologiateollisuus, jossa on mm. vahvoja metalli-, kone- ja laiterakennuksen yrityksiä. Metsäbiotalouteen on kehittynyt kansainvälisesti vahva osaamiskeskittymä ja maakunnassa on vireillä useita alueellisesti merkittäviä biotalousinvestointeja. Pohjois-Karjalassa on myös vahvasti kasvava ICT-sektori sekä elintarvikealan tuotannollista toimintaa.

Pohjois-Karjalassa on asetettu tavoitteeksi olla uusiutuvan energian tuotannon osalta yliomavarainen maakunta ja luopua fossiilisen öljyn käytöstä sekä energian tuotannossa että liikenteessä. Pohjois-Karjala on sitoutunut tavoittelemaan alueellaan 80 % kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 2007 tasosta 2030 mennessä osana Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-verkostoa.

Maakunnan väestörakenteen ikääntymiseen on haettu aktiivisesti vastauksia. Pohjois-Karjala on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa, ikäosaaminen on nähty aluekehityksen voimavarana ja kansainvälistä lääketeollisuutta ja terveysalaa palveleva terveysteknologia on vahvistuva teollisuuden ala.

Pohjois-Karjala on myös tunnettu koulutusmaakunta. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus on mm. Suomen suurin ja monipuolisin opettajankouluttajayksikkö, jossa avautuu erinomaiset mahdollisuudet oppimisympäristöjen ja opetusteknologian kehittämiseen ja tutkimukseen. Alueen väestöstä 15 prosenttia on tutkintoa suorittavia opiskelijoita.

www.pohjois-karjala.fi