Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjala on Euroopan unionin itäisin manneralue. Maakunnassa asuu noin 163 000 asukasta ja sen 21 584 km² kokonaispinta-alasta 70 prosenttia on metsiä ja 17 prosenttia järviä. Pohjois-Karjalaa kutsutaan Euroopan metsäalueeksi sen metsäntutkimuksen ja metsäteknologian huippuosaamiskeskittymän, kattavien metsävarojen ja metsäteollisuuden vuoksi. Muun muassa Euroopan metsäinstituutti sijaitsee Joensuussa. Pohjois-Karjalan teollisuuden muita vahvuuksia ovat muovi-, metalli- ja kaivannaisala. Pohjois-Karjala on myös tunnettu koulutusmaakunta. Alueen väestöstä 10 prosenttia on tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Maakunnan haasteita ovat harva asutus ja pitkät välimatkat.

www.pohjois-karjala.fi