Kannanotto rajanylityspaikkojen nykyisten aukioloaikojen turvaamiseksi

Suomen rajavartiolaitos on esittänyt harkittavaksi Niiralan rajanylityspaikan
sulkemista kello 23–07 väliseksi ajaksi, Vartiuksen rajanylityspaikan nykyisen aukioloajan lyhentämistä kahdella tunnilla sekä Kuusamon rajanylityspaikan avaamista vain kuutena päivänä viikossa. Esitykset liittyvät rajavartiolaitoksen 15 miljoonan euron sopeuttamistarpeeseen ja tarpeeseen lisätä henkilöresursseja maarajojen valvontaan.

Euregio Karelia on 26.8.2016 yhteisenä kannanottonaan esittänyt, ettei rajanylityspaikkojen aukioloaikoja tule rajoittaa.

Kannanotto kokonaisuudessaan

Lisätietoja

Euregio Karelian pääsihteeri
Timo Leinonen
puh. 050 463 1424
timo.leinonen@pohjois-karjala.fi