Euregio Karelia järjestää rajanylittävää yhteistyötä edistäviä tilaisuuksia toimijoille. Tilaisuuksien tarkoituksen on tukea Karelia ENPI CBC -ohjelman toteuttamista aktivoimalla toimijoita rajanylittävään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Euregio Karelia toimii myös tiedonvälittäjänä Karelia ENPI CBC -ohjelman ja toimijoiden välillä.

Keskustelufoorumi

Euregio Karelialla on oma Facebook-ryhmä. Ryhmää voi käyttää rajanylittävän yhteistyön sähköisenä keskustelufoorumina.

Euregio Karelian Facebook-ryhmä