Euregio Karelia

Euregio Karelia

Euregio Karelia on Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva yhteistyöalue. Jäsenalueita ovat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat Suomessa ja Karjalan tasavalta Venäjällä. Euregio Karelia perustettiin vuonna 2000 ja sen tarkoituksena on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa väestön elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Euregio Karelia on Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) jäsen ja osa Barentsin euroarktista yhteistyöaluetta.

Euregio Karelia yhteistyön painopisteitä ovat liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin parantaminen, elinkeinoelämän yhteistyön edistäminen, sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, ympäristöasiat, nuorisoyhteistyö sekä yhteistyötä edistävä koulutus ja tutkimus.

Euregio Karelia hallitus koostuu jäsenalueiden korkeasta poliittisesta ja virkamiesjohdosta ja kokoontuu vuosittain. Euregio Karelia sihteeristö tekee käytännönläheistä yhteistyötä hallituksen kokousten välillä. Tavoitteena on raja-alueiden kehittämistä edistävien yhteistyösuunnitelmien ja projektien valmistelu ja toteuttaminen, yhteistyötä haittaavien esteiden poistaminen sekä yhteinen edunvalvonta.

IFrame