Pohjois-Karjala pääkuva

Pohjois-Karjalan kuvaus

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjala on Euroopan unionin itäisin manneralue, jossa asuu noin 161 000 asukasta. Alueen kokonaispinta-ala on 21 584 km², josta 70 prosenttia on metsiä ja 17 prosenttia järviä. Maisemaa luonnehtii vesistöjen ja harjujen ketjut sekä erityisesti maakunnan itäosassa suuret suoalueet ja laakeat vaaramaisemat. Maakunnassa on satoja kilometrejä vaellus-, pyöräily- ja vesiretkeilyreittejä, hiihtolatuja sekä moottorikelkkauria. Luonnossa liikkumiseen on tarjolla runsaasti palveluja omatoimisesta retkeilystä täyden palvelun matka- ja lomanviettopaketteihin. Kolilta avautuva kansallismaisema on maankuulu nähtävyys. Maakunnan muista kansallispuistoista Patvinsuo esittelee maakunnan suoluontoa ja Petkeljärvi harjumaisemaa.

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän toimialarakenne on monipuolinen. Alueen vientitoiminnan veturi on teknologiateollisuus, jossa on mm. vahvoja metalli-, kone- ja laiterakennuksen yrityksiä. Metsäbiotalouteen on kehittynyt kansainvälisesti vahva osaamiskeskittymä ja maakunnassa on vireillä useita alueellisesti merkittäviä biotalousinvestointeja. Pohjois-Karjalassa on myös vahvasti kasvava ICT-sektori sekä elintarvikealan tuotannollista toimintaa.

Pohjois-Karjalassa on asetettu tavoitteeksi olla uusiutuvan energian tuotannon osalta yliomavarainen maakunta ja luopua fossiilisen öljyn käytöstä sekä energian tuotannossa että liikenteessä. Pohjois-Karjala on sitoutunut tavoittelemaan alueellaan 80 % kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 2007 tasosta 2030 mennessä osana Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-verkostoa.

Maakunnan väestörakenteen ikääntymiseen on haettu aktiivisesti vastauksia. Pohjois-Karjala on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa, ikäosaaminen on nähty aluekehityksen voimavarana ja kansainvälistä lääketeollisuutta ja terveysalaa palveleva terveysteknologia on vahvistuva teollisuuden ala.

Pohjois-Karjala on myös tunnettu koulutusmaakunta. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus on mm. Suomen suurin ja monipuolisin opettajankouluttajayksikkö, jossa avautuu erinomaiset mahdollisuudet oppimisympäristöjen ja opetusteknologian kehittämiseen ja tutkimukseen. Alueen väestöstä 15 prosenttia on tutkintoa suorittavia opiskelijoita.

linkkilista Pohjois-Karjala