Yhteistyöstrategia 2021-2027

Euregio Karelian yhteistyöstrategia vuosille 2021-2027

Euregio Karelia hallitus hyväksyi 26.11.2020 Euregio Karelian uuden yhteistyöstrategian vuosille 2021-2027. Euregio Karelian sihteeristön valmistelemassa yhteistyöstrategiassa linjataan nykytila-analyysin sekä sidosryhmille tehdyn kyselyn ja kuulemisten pohjalta yhteistyön painopisteitä sekä nostetaan esille yhteisen edunajamisen kärkiä vuoteen 2027 asti. Yhteistyöstrategia 2021 – 2027 toimii strategisena suunnannäyttäjänä uuden EU:n ohjelmakauden Karelia CBC 2021–2027 -ohjelman valmistelussa ja toteuttamisessa alueella. Euregio Karelian yhteistyön painopisteet vuosille 2021 – 2027 ovat:

  • Toimivat ja sujuvat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet
  • Kilpailukykyinen ja uudistuva elinkeinoelämä
  • Puhdas ympäristö, monimuotoinen luonto ja ilmastokestävä toiminta
  • Arjen hyvinvointi ja vuorovaikutuksen lisääminen kansalaisten välillä

Läpileikkaavina teemoina ovat nuorisoyhteistyö sekä laadukas koulutus ja tutkimus.

Yhteistyöstrategia dokumenttinosto